Kort historik om Bergkvara Scoutkår

 

Bergkvara Scoutkår bildades vid ett sammanträde den 28/8 1945 i Bergkvara prästgård. Man började samma höst med att bilda en elitpatrull (elitpatrullen bestod av avdelningschefen samt patrulledare och v. patrulledare) för att sedan starta en avdelning i Bergkvara och en i Torestorp (Torestorp ligger c:a 5 km söder om Bergkvara där det fanns en skola). Torestorpsavdelningen fanns bara några år. Scoutkåren var bara för pojkar så 1958 startades en flickscoutkår, som kom att arbeta parallellt med pojkkåren. Kårerna sammanslogs 1962 efter att Sveriges Scoutförbund och Sveriges Flickors Scoutförbund slagits samman till Svenska Scoutförbundet 1960.

Lokaler före scoutstugan

 

Till en början höll man till i skolans slöjdsal. Sedan har man varit i kommunalsalen (nuvarande turistbyrån) samt i prästgårdens källare. När Bergkvara kapell var färdig 1959 flyttade verksamheten dit, till dess samlingssal. 1976 köper man en mindre stuga i hembygdsparken av hembygdsföreningen. Den kom att används vår och tidig höst, då den då saknade elström.

Scoutstugan

scoutstugan

 

År 1977 får man som gåva ett hus för avflyttning. På plats revs en mindre utbyggnad och sedan rullades huset, av en flyttfirma, till dess nuvarande plats i hembygdsparken. Där ställdes huset på en ny källargrund. Huset förlängdes något och iordningställdes för dess nya funktion. Den 1/9 1979 invigdes scoutstugan av dåvarande distriktsordföranden Willny Linde.